Κοντρουκτιβισμός

Ορισμοί:
Κονστρουκτιβισμός:
Υποστηρίζει πως η μάθηση είναι μια διαδικασία προσωπικής κατασκευής της γνώσης , η οποία εστιάζεται σε προγενέστερες γνώσεις .Βάση τη θεωρία αυτή, απαιτείται η αναδιάταξη και  αναδόμηση των νοητικών δομών του ατόμου για προσαρμογή του στην νέα γνώση και προσαρμογή της, στις υφιστάμενες νοητικές δομές.Επίσης, θεωρεί τη μάθηση ως την οικοδόμηση γνωστικών δομών ανεξάρτητα από τις συνθήκες μάθησης.

Κονστρουκτιβισμός:  Η γνώση μας, για τον πραγματικό – αντικειμενικό κόσμο είναι υποκειμενική  και αποτελεί μόνο την αναπαράσταση του. Η γνώση είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα και δεν υπάρχει ανεξάρτητα από τους »γνώστες». Η γνώση δεν μεταδίδεται μόνο με την γλώσσα, αλλά απαιτεί και την άμεση ανάμειξη του υποκειμένου που θα αποκτήσει γνώση. Επίσης, η γνώση δομείται πάνω σε ήδη προϋπάρχουσες  αντιλήψεις, δηλαδή δομές . Η γνώση είναι κυρίως βιωματική  και αποσκοπεί στην επίλυση προβλήματος.

Έναςdownload (5)  μεγάλος  Εποικοδομιστής ο Semoyr Papert :  Μέσα από την κοντστρακτιονιστική θεωρία  ανέπτυξε τη γλώσσα προγραμματισμού Logo για να υποστηρίξει την εποικοδομητιστική θεωρία. Αυτός θεμελίωσε τον όρο κονστρουκτιονισμό/οικοδομητισμό .»Κονστρουκτιονισμός σημαίνει να δίνεις στα παιδιά καλά πράγματα να κάνουν έτσι ώστε να μπορούν να μάθουν κάνοντας πολύ καλύτερα απ’ ό,τι μπορούσαν πριν(Papert, 1980).

Κονστρουκτιβισμός και ο ρόλος του μαθητή :
οι μαθητές χρησιμοποιούν ενεργητικά το γνωστικό υλικό, εντάσσουν στα προσωπικά γνωστικά πλαίσια της παλιάς γνώσης τη νέα, αναπτύσσουν εσωτερικά κίνητρα, καθώς και ικανότητες που σχετίζονται με την ενεργό συμμετοχή και αρμονική συνεργασία σε ομαδικά πλαίσια. οι μαθητευόμενοι κατασκευάζουν νέες ιδέες όταν ενεργά ασχολούνται με τη δημιουργία εξωτερικής κατασκευής -μπορεί ένα ρομπότ, ένα ποίημα, ένα κάστρο στην άμμο, ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή- πάνω στις οποίες αναστοχάζονται και μοιράζονται με άλλους.

Κονστρουκτιβισμός και τα ΤΠΕ: Κατά την ερμηνεία του όρου από τον Papert, επιδέχεται τις προσεγγίσεις των τπε και επιτρέπει τη δημιουργία κατασκευών για δημόσια κατανάλωση: «Ο Κονστρουκτιβισμός…μοιράζεται τη δήλωση του Οικοδομισμού αναφορικά με τη μάθηση και συγκεκριμένα «χτίζει γνωστικές δομές» ανεξάρτητα με τις συνθήκες της μάθησης. Έπειτα, με αυτή την προσέγγιση των περιβαλλόντων μάθησης, είναι σημαντικό για τους μαθητές να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα ΤΠΕ έτσι ώστε να δημιουργούν δημόσιες μονάδες, όπως για παράδειγμα παρουσιάσεις βίντεο, καταχωρήσεις σε blog (εάν πρόκειται για ατομική εργασία) και σελίδες wiki(για ατομικές και ομαδικές εργασίες) (van Harmelen, 2007). 

 » Μαθαίνουμε καλύτερα δρώντας, αλλά μαθαίνουμε ακόμη  καλύτερα συνδυάζοντας τη δράση με την ομιλία και το στοχασμό πάνω σε αυτό που κάνουμε »(Papert, Semoyr )

Σύγκριση Εποικοδομητισμού και Κονστρουκτιβισμού:

download (4)Εποικοδομητισμός : (Vygotsky) Δίνουν έμφαση στη χρησιμότητα της κοινωνικής ομαδικής μάθησης και συνεργασίας. Οι μαθητές λειτουργούν ως πρότυπα και παρατηρούν ο ένας τον άλλο, διδάσκουν όχι μόνο δεξιότητες, αλλά βιώνουν επίσης μεγαλύτερη αυτοαποτελεσματικότητα για τη μάθηση.
 Ο εκπαιδευτικός αλληλεπιδρά με τους μαθητές του, οι οποίοι εργάζονται συχνά ομαδικά. Το μαθησιακό περιβάλλον πρέπει να διαμορφωθεί με τρόπο που να έχουν τη δυνατότητα οι μαθητές να οικοδομήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες. Γενικότερα, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη βαθύτερη κατανόηση, παρά στην επιφανειακή μάθηση Το εποικοδομητιστικό περιβάλλον , ορίζεται ως τεχνολογικά  υποστηριζόμενο περιβάλλον, όπου οι μαθητές μπορούν να επεξεργαστούν,να εξερευνήσουν , να δημιουργήσουν και να αναστοχαστούν αυτά που κάνουν και να μάθουν με αυτό τον τρόπο μέσα από τις εμπειρίες τους.
Οι προσεγγίσεις του Οικοδομισμού βοηθιούνται ιδιαιτέρως από τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών που βρίσκονται στα ΤΠΕ και τα οποία είναι μηχανισμοί που μεσολαβούν μεταξύ των μαθητών και πιο συγκεκριμένα μεταξύ των μαθητών που βρίσκονται σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία και που μπορεί να χρησιμοποιούν τα ΤΠΕ διαφορετική ώρα

Γενικά,, η γνώση οικοδομείται περισσότερο από τις προηγούμενες εμπειρίες των μαθητών, παρά από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό (Wang, 2009).

Κονστρουκτιβισμός:( Papert) Το κονστρουκτιβιστικό ρεύμα «βασίζεται στην ιδέα ότι η διαλεκτική ή αλληλεπιδραστική διαδικασία της ανάπτυξης και της μάθησης, μέσα από την ενεργό συνθετική ικανότητα των μαθητών, θα πρέπει να διευκολύνεται και να ενθαρρύνεται από τους ενήλικες»
     Ο μαθητής πρέπει να αναζητά τη γνώση ή να λύνει το πρόβλημα μόνος του παρά να του παρέχεται η γνώση και οδηγίες για το πρόβλημα (Modritscher 2006). Oι μαθητές θα πρέπει να συνθέτουν νέες ιδέες, δομές, μοντέλα και έννοιες και να τα συνδέουν με τις προηγούμενες γνώσεις και νοητικά μοντέλα. Οι πραγματικές εμπειρίες είναι σημαντικές για τη μαθησιακή διαδικασία. Έτσι όχι μόνο το περιεχόμενο της πληροφορίας είναι σημαντικό, αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο για την εποικοδομητική μάθηση.  Το μαθησιακό περιβάλλον παρέχει ποικιλία διδακτικών εμπειριών και πρέπει να δομούνται έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν εύκολα να ταιριάζουν την πληροφορία με προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες αλλά και με καταστάσεις της πραγματικής ζωής. Ο εκπαιδευτικός έχει ως στόχο του να προσαρμόσει το μαθητή  στην διαδικασία της μάθησης, μέσα από την αλληλεπίδραση του με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και όχι την ενίσχυση της ανακάλυψης ενός προϋπάρχοντα κόσμου ανεξάρτητα από τον γνώστη του.

Εν κατακλείδι, η μάθηση ειναι μια ενεργητική, ερμηνευτική, επναληπτική κατασκευαστική διαδικασία με ενεργούς μαθητευόμενους που αλληλεπιδρούν με το φυσικό και κοινωνικό κόσμο( Η γνώση δομείται ενεργά από τον ίδιο το μαθητή)

 Πηγές :
http://discoverlearning-b-epipedo.blogspot.com/2014/03/piaget-piaget-1958-60-jean-piaget-1967.html
http://www.slideshare.net/parispapadopouoos/ss-12312700
http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://images.slideplayer.gr/8/2017630/slides/slide_13.jpg&imgrefurl=http://slideplayer.gr/slide/2017630/&h=720&w=960&tbnid=DiWjhsWjTfck9M:&zoom=1&docid=q6aQzhlP2lz5eM&ei=u9HPVMWrO9DLaIzsghg&tbm=isch&ved=0CCcQMygJMAk

 

 

 

 

Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s