Κατοικίδια Ζώα (Β Φάση)

Συνεργασία σχολείου και γονέων :Η νηπιαγωγός με προσκλήσεις, καλεί τους γονείς στο σχολείο, με στόχο την ενημέρωσή τους. Σκοπός της ενημέ- ρωσης είναι να εδραιωθούν καλές αμοιβαίες σχέσεις ανάμεσα στους δύο θεσμούς της κοινωνίας μας, να βιώσουν τα νήπια μια ατμόσφαιρα καλών σχέσεων και αμοιβαίας εμπιστοσύνης έτσι ώστε να νιώθουν ασφαλή και να κινη- τοποιηθούν οι γονείς, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη δράση του σχολείου. Η νηπιαγωγός τους ενημερώνει για το σχέδιο εργασίας το οποίο προέκυψε από τα ενδιαφέροντα των παιδιών, τους εξηγεί τη σπουδαιότητα του προ- γράμματος στη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξή τους και τους καλεί (όσους επιθυμούν) να γίνουν αρωγοί και συνεργάτες στην προσπάθεια των παιδιών αλλά και του σχολείου, αν και όπου προκύψει ανάγκη, αρχής γενομένης από την συγκέντρωση σχετικού υλικού. Συμφωνούν να αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων οποιαδήποτε ανακοίνωση σχετική. Σε γενικές γραμμές είναι θετικό όταν υπάρχει ανταπόκριση από τους γονείς.

1ο ερώτημα: «Ποια ζώα λέμε κατοικίδια;» Τα παιδιά ενθαρρύνονται να εξηγήσουν τον όρο «κατοικίδια ζώα». Τα παιδιά αφού κατανοήσουν τη λέξη, ενθαρ- ρύνονται να διαχωρίσουν τα κατοικίδια από τα ζώα του αγροκτήματος, τα οποία δεν μπορούν να ζήσουν σε δια- μέρισμα παρά μόνο σε αγρόκτημα. Στη συνέχεια παρακινούνται να διαχωρίσουν τα κατοικίδια από τα άγρια ζώα (παπαγάλοι, μαϊμούδες, ιγκουάνα). Η νηπιαγωγός με ερωτήσεις βοηθά να καταλάβουν τα παιδιά την άγρια φύση των ζώων αυτών. Ενδεικτικές ερωτήσεις: «Πού ζουν οι μαϊμούδες;», «Είναι εξημερωμένες ή άγριες; Τι νομίζεις;», Πιθανές ερωτήσεις για ένα παπαγάλο που έχει ένα παιδί ως κατοικίδιο : «Πώς τον λένε;», «Ζει ελεύθερος ή φυλακισμένος;», «Γιατί τον έχετε σε κλουβί;», «Αν φύγει πού νομίζεις ότι θέλει να πάει;», «Οι φίλοι του πού ζουν;», «Μήπως δεν του αρέσει να ζει σε κλουβί;», «Εσένα θα σου άρεσε αυτό;». Αποφασίζουν να αναφέρουν τα ζώα αυτά ως «Άγρια Ζώα». Τα νήπια συζητούν και αποφασίζουν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για τα κατοικίδια ζώα.
Με τη βοήθεια της νηπιαγωγού αναζητούν τις πιθανές πηγές πληροφόρησης και χωρίζονται σε ομάδες εργασίας 2-3 ατόμων:
1η ομάδα: θα ερευνήσουν τη βιβλιοθήκη του σχολείου και θα επιλέξουν βιβλία που αφορούν τα ζώα (παραμύθια, βιβλία γνώσεων, εγκυκλοπαίδειες, βιβλίο με ποιήματα, αινίγματα κ.α.).
2η ομάδα: θα συλλέξουν βιβλία, κούκλες και παιχνίδια των παιδιών που θα φέρουν από το σπίτι.
3η ομάδα: θα αναζητήσουν και θα κόψουν ότι σχετικό βρουν από περιοδικά και εφημερίδες.
4η ομάδα: Θα αναζητήσουν στο διαδίκτυο σχετικές πληροφορίες, εικόνες κ.α . Τέλος δημιουργούν τη «γωνιά των ζώων» και θα την οργανώσουν με το υλικό που περισυνέλλεξαν. Τα παιδιά δημιουργούν πίνακα τον οποίο χωρίζουν σε πέντε μέρη και κολλούν τα ονόματα των παιδιών της κάθε ομάδας καθώς και τις εργασίες που ανέλαβαν. Όπου δεν είναι εφικτό να γράψουν τα παιδιά, η νηπιαγωγός αναλαμβάνει το γράψιμο και τα παιδιά ζωγραφίζουν κάτι σχετικό που θα τους θυμίζει την εργασία που ανέλαβαν.Τα παιδιά σε ρόλο «μικρών ερευνητών».

Την επόμενη ημέρα: Τα παιδιά φέρνουν στην τάξη σχετικό υλικό από το σπίτι τους. Η ομάδα του Η/Υ με τη βοήθεια της νηπιαγωγού κατεβάζει φωτογραφίες και εικόνες, αληθινές και φανταστικές ιστορίες. Διαλέγουν αυτές που τους αρέσουν περισσότερο και αποθηκεύουν τις υπόλοιπες. Ανοίγουν φάκελο, του βάζουν το όνομα «φωτογραφίες ζώων» και τις αποθηκεύουν. Οι ομάδες οργανώνουν τη «γωνιά των ζώων». Επειδή οι κούκλες-ζώα είναι πολλές, αποφασίζουν να έρχεται στο νηπιαγωγείο μια κάθε ημέρα και να μας λέει την ιστορία της, να απαντάει στις ερωτήσεις μας, να μας παίζει ένα παιχνίδι. Έτσι καθιερώνεται το παιχνίδι «Κάθε μέρα ένα ζώο». Τα παιδιά προβληματίζονται επειδή το υλικό είναι αρκετό και προτείνουν να κολλήσουν αρκετές φωτογραφίες σε χαρτόνια και να τις κάνουν βιβλίο, «Το βιβλίο των κατοικίδιων». Αποφασίζουν να τις χωρίσουν σε ομάδες ανάλογα με το ζώο δημιουργώντας «Το βιβλίο της γάτας» και «Το βιβλίο του σκύλου». Επιλέγουν τις καλύτερες φωτογραφίες για εξώφυλλα και γράφουν τους τίτλους. Ταξινομούν τις φωτογραφίες και δημιουργούν δύο βιβλία με εικόνες. Τα παιδιά βλέποντας τις φωτογραφίες δίνουν τίτλους στα ζώα ανάλογα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, το ύφος του ζώου, τα συναισθήματα που τους δημιουργεί ή με βάση την ιστορία που συνόδευε τη φωτογραφία. Η νηπιαγωγός καταγράφει τις ιδέες τους και τα παιδιά βάζουν τις λεζάντες στις αντίστοιχες φωτογραφίες: «Το σκυλάκι που χαιρόταν», «Ο πεινασμένος σκύλος», «Η τρελόγατα ». Η νηπιαγωγός ενθαρρύνει τα παιδιά να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους διάλεξαν αυτούς τους τίτλους. Παροτρύνονται να πουν τη φανταστική ιστορία ενός ζώου από αυτά που βλέπουν. Η νηπιαγωγός τους ενθαρρύνει να τη μετατρέψουν, αν θέλουν, σε παραμύθι. Τα παιδιά συζητούν πως μπορεί να γίνει ένα παραμύθι και προσθέτουν τη φράση «Μια φορά και ένα καιρό..» καθώς και τη φράση «και ζήσαν καλά και εμείς καλύτερα». Τα παιδιά χωρίζουν το παραμύθι σε σκηνές και διαλέγουν ποιος θα ζωγραφίσει την κάθε σκηνή. Γίνεται η βιβλιοδεσία και τοποθετείται στη δανειστική βιβλιοθήκη. Θα το ξαναδιαβάσουν όποτε αποφασίσουν τα παιδιά. Αν θέλουν κατασκευάζουν τρισδιάστατα ζώα με πλαστελίνη στις ελεύθερες δραστηριότητες και τα προσθέτουν στη γωνιά.
2ο ερώτημα: « Θέλω να το φροντίζω αλλά δε ξέρω πως..» Η νηπιαγωγός με κατάλληλες ερωτήσεις ανιχνεύει τις γνώσεις των παιδιών σχετικά με τον γιατρό των ζώων. Πιθανές ερωτήσεις της νηπιαγωγού: « Όταν αρρωσταίνετε η μητέρα σας, σας πηγαίνει στο γιατρό;», «Πώς τον λένε;», «Ξέρετε άλλους γιατρούς στους οποίους πηγαίνουν οι μεγάλοι άνθρωποι;», «Σε ποιο γιατρό νομίζετε ότι πηγαίνουν τα ζώα όταν αρρωσταίνουν;». Καταλήγουν ότι ο γιατρός των ζώων λέγεται κτηνίατρος. «Έχει επισκε- φτεί κάποιο παιδί έναν κτηνίατρο;», «Πως λένε το μαγαζί του;», «Τι είχε το ζώο σου όταν το πήγες;», «Γιατί το πήγες σε αυτόν;», «Εσύ δεν ήξερες πώς να το θεραπεύσεις;», «Τι πρέπει να προσέξουμε για να μην αρρωστήσει το κατοικίδιό μας;», «Πώς πρέπει να φροντίζουμε ένα κουταβάκι;», «Πού μπορούμε να μάθουμε;». Τα παιδιά προτείνουν να ρωτήσουν ένα κτηνίατρο και πως για να τον βρουν πρέπει να πάνε στο κτηνιατρείο. Η νηπιαγωγός τους ρωτάει τι θα ήθελαν να μάθουν από αυτόν και καταγράφει τις ερωτήσεις σε μια λίστα. Αποφασίζουν να ενημερώσουν τους γονείς με ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων όπου τους κοινοποιούν τις αποφάσεις τους και τους καλούν, όσους μπορούν, να συμμετέχουν ως συνοδοί. Καταγράφουν τι θα χρειαστεί να πάρουν μαζί τους. Αποφασίζουν, εκτός από τα προσωπικά τους είδη, να έχουν μαζί τους φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα, δημοσιογραφικό μαγνητόφωνο, χαρτιά και μολύβια. Χωρίζονται σε ομάδες και διαλέγουν εργασίες: ποιοι θα πά- ρουν συνέντευξη από τον κτηνίατρο, ποιοι θα βιντεοσκοπούν, ποιος θα φωτογραφίζει, ποιοι θα ζωγραφίζουν ότι τους εντυπωσιάζει. Κάνουν συμφωνία να τηρούν τους βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής, να είναι ευγενικοί, να ακούν ήσυχα για να μην ενοχλήσουν τα άρρωστα ζωάκια. Οι ερωτήσεις φωτοτυπούνται και τις παίρνουν οι μικροί δημοσιογρά- φοι. Tέλος αποφασίζουν τον τρόπο μετάβασής τους.

Επίσκεψη της νηπιαγωγού στο κτηνιατρείο: Η νηπιαγωγός επισκέπτεται το κτηνιατρείο και συζητά με τον κτηνίατρο τους λόγους της επίσκεψης. Του κοινοποιεί τα ερωτήματα των παιδιών και τις γνώσεις τους. Ρυθμίζουν την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης.

Επίσκεψη στο κτηνιατρείο :Τα παιδιά σε ομάδες αναλαμβάνουν δράση. Μιλώντας ευγενικά οι δημοσιογράφοι ρωτούν και η συνέντευξη κατα- γράφεται με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Η ομάδα έκφρασης σχεδιάζει τα ζώα που βρίσκονται εκεί, τους ιδιοκτήτες που έρχονται με τα κατοικίδιά τους και την εξέταση από τον κτηνίατρο. Ακούνε τη διάγνωση, τη θεραπεία, αυτά που προτείνει για να είναι υγιές ένα κουτάβι. Ο κτηνίατρος τους εξηγεί τι έχει το κάθε ζώο που βρίσκεται για θεραπεία εκεί, πώς το λένε, ποιανού είναι. Τους εξηγεί για τα εμβόλια που πρέπει να τους κάνουμε, το βιβλιάριο του ζώου και την ταυτότητα που πρέπει να έχει κάθε κατοικίδιο, τα χάπια για τα σκουλήκια, το σπρέι για τους ψύλλους και τα τσιμπούρια, τη στείρωση μόλις ενη- λικιωθεί. Πιθανόν να προκύψουν νέα ερωτήματα τα οποία τα παιδιά διευκολύνονται να απευθύνουν. Ο κτηνίατρος τους εξηγεί πως δεν έρχονται μόνο κατοικίδια ζώα στο ιατρείο αλλά και αδέσποτα που τα φέρνουν πολίτες ή φιλοζωικές οργανώσεις που τα βρίσκουν να υποφέρουν στο δρόμο. Η νηπιαγωγός παρατηρώντας το ενδιαφέρον των παιδιών παρακινεί τον κτηνίατρο να τους πει τι εννοεί με τον όρο αδέσποτα. Καινούρια ερωτήματα προκύπτουν από όλα τα παιδιά. Την ώρα της αποχώρησης χαιρετούν ευγενικά.

Επιστροφή στο νηπιαγωγείο: Συζήτηση για αυτά που γνώρισαν, αυτά που τους άρεσαν, αλλά και γι’αυτά που τους λύπησαν. Τα παιδιά που ζωγράφισαν δείχνουν τις ζωγραφιές τους και τις εξηγούν. Η νηπιαγωγός ενθαρρύνει τα παιδιά με ερωτήσεις να εκφραστούν προφορικά: «Τι τους άρεσε;», «Ήταν καλός ο κτηνίατρος;», «Μήπως πρέπει να τον ευχαριστήσουμε;». Αποφασίζουν να κατασκευάσουν ευχαριστήρια κάρτα και να του στείλουν μερικές φωτογραφίες. Σχεδιάζουν να την στείλουν τις επόμενες ημέρες με το ταχυδρομείο. Βλέπουν το βίντεο και σχολιάζουν αυτά που παρατηρούν. Ακούν τη συνέντευξη και σχολιάζουν τις απαντήσεις. Βλέπουν τις φωτογραφίες στον Η/Υ. Εκτυπώ- νουν αυτές που διαλέγουν. Τις αναλύουν. Κάποιες τους αρέσουν πολύ και κάποιες τους προκαλούν συναισθήματα λύπης. Η νηπιαγωγός τους ενθαρρύνει να τις χωρίσουν σε δύο ομάδες. Να εξηγήσουν για ποιο λόγο τις χώρισαν έτσι. Θέλουν να τις δείξουν στους γονείς τους. Αποφασίζουν να τις κολλήσουν σε δύο χαρτόνια και να τις τοιχοκολλήσουν. Βάζουν τίτλους : «Λυπημένα ζώα», «Χαρούμενα ζώα». Η νηπιαγωγός ζητάει από τα παιδιά να αναφέρουν τι έχουν ανάγκη για να παραμένουν υγιείς και ευτυχισμένοι. Καταγράφει σε λίστα τις απαντήσεις των παιδιών. Διαβάζει τις απαντήσεις από τη λίστα και ρωτάει τα παιδιά αν οι σκύλοι και οι γάτες έχουν ανάγκη από τα ίδια πράγματα. Τα παιδιά επιλέγουν από μια διαφορετική ανάγκη των κατοικίδιων ζώων. Στο τέλος ζωγραφίζουν ένα σκύλο ή μια γάτα και πρέπει να απεικονίσουν δίπλα στο ζώο αυτό που θεωρούν ότι έχει ανάγκη π.χ. δίπλα στον σκύλο μία κονσέρβα (τροφή) ή ένα παιχνίδι. «Μήπως ο κτηνίατρος μάς είχε πει τίποτα άλλο; Θυμάται κανείς;». Θυμούνται το βιβλιάριο και την ταυτότητα του κατοικίδιου και αποφασίζουν να κατασκευ- άσουν μία και για το δικό τους κατοικίδιο. Η νηπιαγωγός προτείνει να παίξουν το παιχνίδι «Ένας σκύλος χρειάζεται». Το πρώτο παιδί θα πει ένα παράδειγμα του τι χρειάζεται ένας σκύλος. Έπειτα, το δεύτερο παιδί πρέπει να επαναλάβει ότι είπε το πρώτο και να προσθέσει και ένα ακόμη παράδειγμα. Αυτό συνεχίζει σε όλη την τάξη. Όποιος κάνει ένα λάθος στη σειρά που ακολουθείται ή όποιος δεν μπορεί να σκεφτεί ένα ακόμη παράδειγμα, βγαίνει από το παιχνίδι. Το παιχνίδι τελειώνει όταν μείνει μόνο ένας μαθητής. Την επόμενη ημέρα βλέποντας ξανά το βίντεο προτείνουν να παίξουν τον κτηνίατρο και προκύπτει ο εξής πιθανός αυτοσχεδιασμός: «Νοσοκομείο ζώων». Επιλέγουν ρόλους. Διαμορφώνουν το χώρο. Κατασκευάζουν μάσκες, στολές, εργαλεία. Οι κτηνίατροι πρέπει να κάνουν διάγνωση και να προτείνουν τη θεραπεία του ζώου (χάπια, ένεση, εγχείρηση, ακτι- νογραφία, σιρόπι). Η νηπιαγωγός προτείνει στα παιδιά να φτιάξουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με ζάρι και πιόνια. Όμως τα πιόνια θα είναι ζωντανά. Θα είμαστε εμείς. Όποιος πατάει πάνω στα χρώματα θα ακούει τις εντολές και θα πρέπει να τις πραγματοποιεί. Όμως πρέπει να γράψουμε τις εντολές πρώτα.

Τα νήπια προτείνουν και η νηπιαγωγός καταγράφει
 Οι θετικές εντολές που πιθανόν να προταθούν είναι:

1. Ο σκύλος σου αρρώστησε και πρέπει να τον πας στο γιατρό (π.χ. προχώρησε 3 τετράγωνα).
2. Βρήκες ένα εγκαταλειμμένο γατάκι έτσι πρέπει να το πας στο σπίτι.
3. Βουρτσίζεις το σκύλο.
4. Δίνεις στο σκύλο σου σκυλίσιο φαγητό και καθαρό νερό καθημερινά.
5. Είπες στη μητέρα σου να αγοράσει σπρέι για τους ψύλλους και τα τσιμπούρια.
6. Έδωσες μια μεγάλη αγκαλιά στο σκύλο σου.
7. Άφησες κάποιον να φροντίζει το ζώο σου ενώ λείπεις σε διακοπές.

Ενώ αρνητικές εντολές πιθανόν να προσδιοριστούν :
1. Δεν πήγες το σκύλο σου βόλτα σήμερα.
2. Τον άφησες έξω στο κρύο .
3. Δεν στείρωσες τη σκύλα σου και έκανε 5 σκυλάκια!
4. Άφησες τη γάτα σου μόνη της για 2 ημέρες επειδή έλειπες στη γιαγιά σου.
Οι εντολές καταγράφονται σε έγχρωμα χαρτιά. Τα παιδιά παίρνουν κιμωλίες και ζάρι και βγαίνουμε στην αυλήΣχεδιάζουμε ένα φιδίσιο διάδρομο χωρισμένο σε τετράγωνα.

Το παιχνίδι αρχίζει 3ο ερώτημα: «Τι χρειάζεται ένα κατοικίδιο για να είναι ευτυχισμένο»; Με αφορμή τις αφίσες που δημιούργησαν, η νηπιαγωγός διερευνά τις σκέψεις τους σχετικά με τα συναισθήματα των ζώων. Πιθανές ερωτήσεις της νηπιαγωγού: «Πότε νομίζετε ότι είναι χαρούμενος ο σκύλος σας;», «Του αρέ- σει όταν παίζετε μαζί;», «Πώς το ξέρετε αυτό;», «Πότε είναι πιο χαρούμενος, όταν παίζετε ή όταν είναι δεμένος;», «Κάποιοι εγκαταλείπουν το ζώο τους στο δρόμο. Τι λέτε γι’αυτό;», «Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν τα μικρά και τα εγκαταλείπουν. Είναι σωστό ή λάθος αυτό που κάνουν; Γιατί;», «Πώς λένε το μέρος που ζουν τα ορφανά παιδιά; Ποιος ξέρει να μας πει;», «Υπάρχουν ορφανά ζώα;», «Πού νομίζετε ότι ζουν;», «Για ποιους λόγους φαντάζεστε ότι κάποιος άνθρωπος εγκαταλείπει στο καταφύγιο ζώων το κατοικίδιό του;», «Πώς θα ένιωθες εσύ αν οι γονείς σου σε εγκατέλειπαν;», «Πώς νομίζεις ότι νιώθει εκείνο;». Η νηπιαγωγός ενθαρρύνει τα παιδιά να πουν τι τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούν διάφορα συναισθήματα: Λυπη- μένος, χαρούμενος, θυμωμένος, νευρικός, φοβισμένος, πεινασμένος, επιθετικός, μόνος, εγκαταλειμμένος, ασφαλής, νυσταγμένος, αδέξιος, ανυπάκουος, τρομαγμένος, διψασμένος. Παράλληλα τους παρακινεί να κάνουν σχετικές μιμήσεις με το πρόσωπο και να εκφράσουν τα συναισθήματα αυτά με το πρόσωπό τους. Κατόπιν, η νηπιαγωγός τους αναφέρει μερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των σκύλων: Έξυπνος, βρώμικος, χαζούλης, κακομαθημένος, πονηρός, γλυκούλης, χαδιάρης, θορυβώδης, τεμπέλης, ένας σκύλος που βαριέται ή ένας σκύλος με πολύ τρίχω- μα. Η νηπιαγωγός ενθαρρύνει τα παιδιά να σκεφτούν και να αναπαραστήσουν με το σώμα τους αυτή τη φορά τα παραπάνω συναισθήματα.

Παίζουν το παιχνίδι «Μάντεψε τι;». Παίζουν το παιχνίδι «Μάντεψε τι;». Η νηπιαγωγός τους δείχνει αρχικά μερικές εικόνες παιδιών, σε καρτελάκια, (άσκηση Α, σελ.16 στο Παράρτημα), τους ζητά να μαντέψουν τι νιώθει το παιδί της κάθε εικόνας και να εξη- γήσουν πιθανούς λόγους. Τα αναπαριστούν όσα παιδιά επιθυμούν. Η νηπιαγωγός, κατόπιν, τους δείχνει εικόνες ζώων, σε καρτελάκια, που εκφράζουν διαφορετικά συναισθήματα (άσκηση Α, σελ.16 στο Παράρτημα) και τους παρακινεί να μαντέψουν τι νιώθει το ζώο της κάθε εικόνας και να αιτιολογήσουν. Η νηπιαγωγός προτείνει να αντι- στοιχήσουν τα ίδια συναισθήματα των παιδιών και των ζώων δημιουργώντας ζευγάρια με τα κινητά καρτελάκια ή σε φύλλο εργασίας (άσκηση Α, σελ.16 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Μετά το διάλλειμα η νηπιαγωγός τους δείχνει εικόνες ζώων που υποφέρουν σε καρτελάκια (άσκηση Β, σελ.17 στο παράρτημα ). Τους ενθαρρύνει να εξηγήσουν τους λόγους που νιώθουν έτσι. Στη συνέχεια τους δείχνει εικόνες ζώων, σε καρτελάκια, που ζουν φυσιολογικά (άσκηση Β, σελ.17 στο παράρτημα ). Τους ρωτάει να φανταστούν τους λόγους που νιώθουν αυτά τα συναισθήματα. Τους παροτρύνει να σκεφτούν και να προτείνουν λύσεις προκειμένου να γίνουν τα λυπημένα ζώα χαρούμενα. Ζωγρα- φίζουν τις ιδέες τους. Μοιράζονται τις ζωγραφιές τους με όλα τα παιδιά και η νηπιαγωγός γράφει στο κάτω μέρος της ζωγραφιάς τα σχόλιά τους.

4ο ερώτημα: «Εγώ το αγαπώ αλλά ο αδελφός μου ο μεγάλος το χτυπάει» Τα παιδιά παροτρύνονται να πουν και να καταγράψουν τις καλές ή σωστές και τις κακές ή λάθος συμπεριφορές των ανθρώπων με τα ζώα. Η νηπιαγωγός τους υπενθυμίζει ότι στη «Γωνιά των ζώων» υπάρχει η «Διακήρυξη των Δι- καιωμάτων των Ζώων», την οποία είχε βρει η ομάδα των Η/Υ. «Θέλετε να τη φέρετε και να τη διαβάσουμε;». Αφού η νηπιαγωγός διαβάσει και τα παιδιά συζητήσουν για τα δικαιώματα των ζώων παρακινούνται να κατασκευάσουν ένα πίνακα, χωρισμένο σε δύο μέρη, όπου θα καταγράψουν τα δύο είδη συμπεριφορών. Διαλέγουν το σημείο που θα τον αναρτήσουν έτσι ώστε να τον δουν όλοι. Αποφασίζουν να το κοινοποιήσουν σε άλλους. «Τι θα κάνουμε; Θέλετε να τα δείξουμε στα μεγαλύτερα παιδιά;». Αποφασίζουν και προτείνουν να καλέσουν στην τάξη τους τα παιδιά του δημοτικού. Αναλαμβάνουν ρόλους. Κάποιο παιδί θα τους μιλήσει για τα δικαιώματα των ζώων, κάποιο άλλο για τις κακές και καλές συμπεριφορές. Κάποιοι θα τους δείξουν τις καταγραφές από το κτηνιατρείο, κάποιος θα τους πει μια παροιμία και κάποιος άλλος ένα ποι- ηματάκι. Η νηπιαγωγός τους διαβάζει την ιστορία της Αρετής (άσκηση Γ, σελ.18-19 στο Παράρτημα) και αποφασίζουν να τη δραματοποιήσουν. Διαλέγουν ρόλους και κατασκευάζουν μάσκες. Μια μέρα πριν την επίσκεψη φτιάχνουν γλυκά κουλουράκια σε σχήμα ζώων για να κεράσουν τους καλεσμένους τους. Επίσκεψη των μαθητών του δημοτικού σχολείου στο νηπιαγωγείο. Τα νήπια σοβαρά και υπεύθυνα αναλαμβάνουν την εργασία που τους έχει ανατεθεί. Ξεναγούν τα παιδιά, εξηγούν τι δείχνουν τα έργα τους, παίζουν θεατρικό παιχνίδι, τους κερνούν. Οι μικροί δημοσιογράφοι παίρνουν συνέντευξη από όλους και καταγράφουν αυτά που συμβαίνουν. Βγαίνουν μια αναμνηστική φωτογραφία και τα νήπια υπόσχονται ότι θα τους την στείλουν με email.

5ο ερώτημα: «Παίζω μαζί του με τη μπάλα μου. Με κάνει και γελάω!» Η νηπιαγωγός προσπαθεί να διερευνήσει αν θυμούνται την ιστορία της Αρετής. Τους ρωτά αν συμφωνούν με τις ενέργειές της και τι θα έκαναν αν ήταν αυτοί στη θέση της. Τους εξηγεί ότι μπορούν, αν θέλουν, να διαβάσουν ακόμη μία περιπέτεια της Αρετής. Αφού συμφωνούν τα παιδιά, φωτοτυπούν την ιστορία: «Η Αρετή και ο Γείτονας» και την διαβάζουν (άσκηση Δ σελ.20-21 στο Παράρτημα). Συζητούν για την Ελπίδα, τον Παύλο, τον Φωκίωνα. Για τα προβλήματα και τις ανάγκες τους. Ξαναδιαβάζουν τι πρόσφεραν οι νέες οικογένειες των σκύλων. Κατόπιν, τα παιδιά, με την ενθάρρυνση της νηπιαγωγού, εκφράζουν τις απόψεις τους, επιβραβεύουν ή απορρίπτουν συμπε- ριφορές και καταστάσεις. Πιθανές ερωτήσεις της νηπιαγωγού: «Τι πιστεύετε ότι νιώθει η οικογένεια της Αρετής γι’ αυτήν;», «Νομίζετε ότι είναι μια χαρούμενη οικογένεια ή όχι;», «Τι συναισθήματα τους προσφέρει η Αρετή;», «Θέλετε να γράψουμε μαζί στον Η/Υ αυτά που μόλις μού είπατε;». Τα παιδιά ενθαρρύνονται να πειραματιστούν στα γράμματα, να δημιουργήσουν λέξεις στον Η/Υ, να αλλάξουν γραμματοσειρά, χρώματα, μεγέθη. Σώζουν τις λέξεις που περιγράφουν τι προσφέρει η Αρετή και συνεπώς τα κατοικίδια στους ανθρώπους και τα εκτυπώνουν. Τα κολλούν στη «Γωνιά των ζώων».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
   
  

Πηγές :http://www.animalactiongreece.gr/files/ti%20kanoume/leaflets/biblio%20gia%20tipografio.pdf

Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s