Οι φίλοι μας τα ζώα

Σχέδιο μαθήματος

Τίτλος :Οι φίλοι μας τα ζώα – το σπίτι μου, η αυλή μου, η γειτονιά μου, η χώρα μου..»
Γνωστικό Αντικείμενο  :Επιστήμη / Περιβαλλοντική Αγωγή
Τάξη: Α’ Δημοτικού

Σύντομη Περιφραφή – Κύρια ιδέα:
Οι μαθητές θα μεταφερθούν από το προσωπικό περιβάλλον (κατοικίδια ζώα) στο ευρύτερο περιβάλλον (γειτονιά/περιοχή και χώρα) μέσα από τη μελέτη των ζώων που υπάρχουν σε αυτά. Μέσα από το χωρισμό της ομάδας σύμφωνα με τη χώρα από την οποία προέρχονται οι μαθητές (η Α’ τάξη του Αγίου Σπυρίδωνα είναι πολυπολιτισμική) οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν τα ζώα κάθε χώρας (Κύπρος, Ελλάδα, Ρωσία, Αιθιοπία) αλλά και τα προστατευόμενα ζώα της ευρύτερης περιοχής μας (π.χ. χελώνες της Μεσογείου). Αναμένεται να καλλιεργηθούν στάσεις ως προς το σεβασμό για τα ζώα και τη φύση, την κατανόηση των βασικών αναγκών των ζώων αλλά και την ανάγκη για προστασία ειδών από την εξαφάνιση (π.χ. χελώνα καρέτα-καρέτα).

Μαθησιακοί Στόχοι:

Γνωστικοί στόχοι:
Οι μαθητές θα γνωρίσουν τα ζώα που υπάρχουν στο προσωπικό περιβάλλον (σπίτι) και στο ευρύτερο περιβάλλον (γειτονιά/χώρα). Θα γνωρίσουν επίσης τα ζώα που υπάρχουν σε άλλες χώρες, καθώς και τα χαρακτηριστικά τους.

Κατανόησης:
Μέσα από τις δραστηριότητες και την αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους μαθητές των ομάδων, οι μαθητές θα είναι σε θέση να εξηγούν τις ιδιαίτερες συνήθειες κάθε ζώου (π.χ. γιατί η Καρέτα Καρέτα θάβει τα αυγά της στην άμμο). Θα πρέπει να εξηγούν τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα ζώα μιας περιοχής, να διηγούνται ιστορίες με ζώα που να δείχνουν την αλληλεπίδραση σε ένα οικοσύστημα.

Εφαρμογής:
Oι μαθητές θα δημιουργούν δικές τους ιστορίες οι οποίες να προβάλλουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ζώων, καθώς και την αλληλεπίδρασή τους με το οικοσύστημα στο οποίο ζουν ή μπορούν να μεταφερθούν.

Ανάλυσης:
Οι μαθητές θα είναι σε θέση να τοποθετούν σε ιδεόγραμμα τα ζώα σε κατηγορίες σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους, αλλά και να τροποποιούν το ιδεόγραμμα σύμφωνα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. στα θηλαστικά ανήκει η γάτα και η αγελάδα, στα πτηνά ανήκει ο αετός, όμως στα σαρκοφάγα ανήκει η γάτα και ο αετός).

Σύνθεσης:
Μέσα από υποθετικά σενάρια, οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
εκφράζουν τις δικές τους απόψεις βασιζόμενες στις προσωπικές τους εμπειρίες, γνώσεις αλλά και γνώσεις του μαθήματος. Θα δίδονται σενάρια στα οποία οι μαθητές θα πρέπει να κάνουν προβλέψεις (π.χ. τι θα συμβεί στις γάτες αν εξαφανίσουμε τα ποντίκια, τι θα συμβεί στα ποντίκια αν εξαφανίσουμε όλες τις γάτες κτλ).

 Αξιολόγησης:Μέσα από απλά κείμενα, ιστορίες, εικόνες και σύντομες ταινίες (βίντεο) οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να σχολιάζουν το περιεχόμενο με δικές τους εξηγήσεις και αιτιολογήσεις και να κρίνουν (αφού συγκρίνουν) αυτά που προβάλλονται, με δικά τους επιχειρήματα.

Μαθησιακές δραστηριότητες:
 1) Τα ζώα μου, τα ζώα μας. Μελέτη των ζώων που έχουμε στα σπίτια μας (κατοικίδια) και στο περιβάλλον του σχολείου και της γειτονιάς μας.

2) Τα ζώα της χώρας μας. Μελέτη των ζώων των χωρών από τα οποία προέρχονται οι μαθητές μας (εμβάθυνση στην πολυπολιτισμική διάσταση της Α’ Δημοτικού του Αγίου Σπυρίδωνα σε συνεργασία με τη μοναδική μαθήτρια της Α’ τάξης του δημοτικού Γαύδου).
3) Προστατευόμενα ζώα της ευρύτερης περιοχής μας – οι χελώνες και τα θηλαστικά της Μεσογείου
4)Τα οικοσυστήματα και πώς τα ζώα προσαρμόζονται σ’αυτά.
5)  Ο άνθρωπος είναι φίλος ή εχθρός του περιβάλλοντος;

Διαχείριση της τάξης:
Χαρακτηρίστε την παιδαγωγική χρήση των ΤΠΕ. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές:

 • Τεχνική παρουσίαση: οι εκπαιδευτικοί, σε συνεργασία και με μαθητές άλλων τάξεων (Άγιος Σπυρίδωνας, εμπλοκή μαθητών Στ’ τάξης) δείχνουν τις βασικές λειτουργίες λογισμικών που θα χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές (π.χ. CMAP Tools)
 • Εξήγησε την οθόνη: Oι εκπαιδευτικοί εξηγούν τις βασικές λειτουργίες των ψηφιακών πόρων και λογισμικών που θα χρησιμοποιηθούν στο μάθημα (π.χ. τροποποιημένο μαθησιακό αντικείμενο για τις Καρέτα-Καρέτα του National Geographic)
 • Σύνδεσμος οθόνης έννοιας (Ο/Η εκπαιδευτικός συνδέει πληροφορίες για τα εργαλεία ΤΠΕ με έννοιες του μαθήματος)
 • Συζήτησε την οθόνη (Ο/Η εκπαιδευτικός συζητάει σχετικά με το ΤΠΕ εργαλείο και τις έννοιες του μαθήματος με όλη την τάξη)
 • Ξεχώρισε και δείξε (Ο/Η εκπαιδευτικός δείχνει μία μαθητική εργασία για να τη συζητήσει με όλη την τάξη)
 • Πες πως δουλεύει (Ένας/μια μαθητής/τρια χρησιμοποιεί ΤΠΕ μπροστά σε όλη την τάξη και ο εκπαιδευτικός τον καθοδηγεί)
 • Δουλειά και περιδιάβαση (Όλοι/ες οι μαθητές/τριες δουλεύουν με τις ΤΠΕ και ο εκπαιδευτικός τους παρακολουθεί)
 • Παρακολούθηση και καθοδήγηση (Όλοι/ες οι μαθητές/τριες δουλεύουν με τις ΤΠΕ, ο εκπαιδευτικός τους παρατηρεί και τους καθοδηγεί)
 • Όχι χρήση τεχνολογίας (Ο/Η εκπαιδευτικός δε χρησιμοποιεί τις διαθέσιμες ΤΠΕ)
 • Συζήτηση για τεχνολογία χωρίς αυτήν (Ο/Η εκπαιδευτικός συζητάει τη χρήση των ΤΠΕ χωρίς να τις χρησιμοποιεί)Θεωρητικό Υπόβαθρο:Για τις ανάγκες της ενότητας γίνεται ένας συνδυασμός διαφορετικών προσεγγίσεων.

  Σύντομη Περιγραφή Δραστηριοτήτων :

  1)Στην πρώτη δραστηριότητα, οι μαθητές αναφέρουν τις προσωπικές τους εμπειρίες από τα δικά τους κατοικίδια ζώα (όσοι έχουν) αλλά και από τα ζώα τα οποία συναντάμε καθημερινά στην αυλή του σπιτιού μας ,από τα πιο μικρά όπως οι κάμπιες, αράχνες μέχρι τα πιο μεγάλα (πουλιά, γάτες κτλ). Αναφέρουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ζώου, τις ανάγκες τους αλλά και αντιλήψεις που έχουν οι ίδιοι για τα ζώα (π.χ. «οι σκύλοι τσακώνονται με τις γάτες»).

  2)Προβολή εικόνων στο διαδραστικό πίνακα :
  οι εικόνες προβάλλουν σκυλιά και γατιά τα οποία παίζουν ή/και ζουν μαζί αρμονικά. Σχολιασμός από μαθητές. Αναθεώρηση αρχικών απόψεων για τον ‘εχθρό’ του γάτου και του σκύλου.

  3)Συμπληρώνουν το έντυπο Ομάδας με τα ζώα που έχει το κάθε παιδί. Στο διαδραστικό πίνακα της τάξης συμπληρώνουν (με γραμμές) οι μαθητές τον αριθμό και το είδος των κατοικιδίων που έχουν στο σπίτι τους (ψηφιακό αρχείο ‘entipo.doc’ και αρχείο διαδραστικού ‘parastasi.flp’.

  4)Γενικά συμπεράσματα για τα ζώα που έχουμε στο σπίτι μας, τη σχέση μας με αυτά και τους λόγους για τους οποίους έχουμε μεγαλύτερο αριθμό από συγκεκριμένο ζώο και όχι κάποιο άλλο.

  5)Δημιουργία απλής γραφικής παράστασης (ραβδόγραμμα) με τη βοήθεια του λογισμικού του διαδραστικού πίνακα – οι μαθητές ‘τραβούν’ τις εικόνες των ζώων ώστε να σχηματιστεί το ραβδόγραμμα σύμφωνα και με τις συνολικές προτιμήσεις όλης της τάξης.

  Μαθησιακά αποτελέσματα:
  Γνωστικός τομέας: οι μαθητές αναμένεται να γνωρίσουν ζώα που ανήκουν στην κατηγορία των κατοικιδίων, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ως προς τις ανάγκες των ζώων αυτών (μέσα από τη συζήτηση) αλλά και να κατανοήσουν πως ορισμένα ζώα που τα θεωρούν ‘εχθρούς’ στην πραγματικότητα μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά στον ίδιο χώρο.
  Συναισθηματικό τομέας: να αντιληφθούν τις ανάγκες που έχουν τα ζώα και το πώς η δική μας συμπεριφορά μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την ευημερία αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

  Αλληλεπίδραση και ρόλοι:

  Συνεργατική:
      οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομάδες των 5 παιδιών. Μια ομάδα θα έχει (ενταγμένη) τη μαθήτρια της Γαύδου. Θα χρησιμοποιηθεί υπολογιστής με κάμερα και μικρόφωνο ώστε να μπορεί η μαθήτρια να συμμετάσχει στις συζητήσεις της ομάδας. Το κάθε παιδί σε κάθε ομάδα θα έχει το δικό του αριθμό και οι εκπαιδευτικοί θα ζητούν από τυχαίο αριθμό κάθε φορά να αναφέρει την απάντηση ή την άποψη/συμπέρασμα στο προς συζήτηση ή στο υπό διερεύνηση θέμα.
     Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν ρόλο συντονιστή του μαθήματος, διαχειρίζονται τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων, υποβοηθούν στη διατύπωση ενός συμπεράσματος.

  Υλικό που χρησιμοποιήθηκε:
  Υλικό (hardware): φορητός υπολογιστής με κάμερα (ένας για μαθήτρια και ένας για δασκάλα στη Γαύδο, ένας για την ομάδα στην οποία θα είναι ενταγμένη η μαθήτρια της Γαύδου στο θρανίο των μαθητών του Αγίου Σπυρίδωνα). Διαδραστικός πίνακας, σταθερός υπολογιστής συνδεδεμένος με το διαδραστικό πίνακα.
  Λογισμικό Activinspire του διαδραστικού πίνακα, φυλλομετρητής ιστού για προβολή υλικού από το YouTube.

  Ψηφιακοί πόροι και πηγές  από το YouTube:

  1. Τομ και Τζέρι: το σκυλόσπιτο http://www.youtube.com/watch?v=71z2af5-lqw
  2. Σκύλος και γατάκια κοιμούνται μαζί: http://www.youtube.com/watch?v=MxwH9RbQzJ0
  3. Σκύλος Δαλματίας παίζει με γατάκι: http://www.youtube.com/watch?v=8LxPsfC4WJ8
  4. Περιστέρι με γάτο: http://www.youtube.com/watch?v=ooTzGfsQq6A
  5. Γάτα και ποντίκι:http://www.youtube.com/watch?v=deLIcUOjszw 
Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s